BAN ĐIỀU HÀNH CHI HỘI GIAO THÔNG VẬN TẢI – HĐH SINH VIÊN NAM ĐỊNH TẠI HN

0
639

Sau buổi kiện toàn BĐH ngày 29/12/2016,chính thức công bố danh sách Ban điều hành CHI HỘI GIAO THÔNG VẬN TẢI – HỘI ĐỒNG HƯƠNG SINH VIÊN NAM ĐỊNH- NHIỆM KÌ 2017-1018

danh sách ban điều hành chi hội giao thông vận tải
danh sách ban điều hành chi hội giao thông vận tải
Một số thành viên trong ban điều hành chi hội GTVT

 

Chúc mừng các bạn trúng tuyển vào ban điều hành chi hội nhiệm kỳ mới
1: chi hội trưởng: lê Văn Chiến
2: chi hội phó
Đoàn Mạnh Hùng( đối ngoại)
Nguyễn Văn Trọng( đối nội)
3.Hậu cần
Phạm Thị Hồng Thắm
Nguyễn Việt Hưng
Đoàn Văn Duy
4.truyền thông sự kiện
Phạm Quốc Trịnh
Bùi Ngọc Tuyên
5.văn thể
Phạm Hồng Yên
Bùi Thanh Hằng
6.thư kí thủ quỹ
Vũ Hồng Nhài

chúc các bạn có thật nhiều thành công, chúc Chi hội phát triển mạnh mẽ!
sẻ chia yêu thương, kết nối tình đồng hương.

Bình luận