BAN ĐIỀU HÀNH CỤM TỨC MẶC – HỘI ĐỒNG HƯƠNG SINH VIÊN NAM ĐỊNH TẠI HÀ NỘI

0
1828

Sau buổi kiện toàn BĐH ngày 16/04/2017,chính thức công bố danh sách Ban điều hành CỤM TỨC MẶC – HỘI ĐỒNG HƯƠNG SINH VIÊN NAM ĐỊNH TẠI HÀ NỘI- NHIỆM KÌ 2017-1018.

Dưới đây là danh sách ban điều hành mới của cụm.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Xin chúc mừng các bạn đã xuất sắc lọt vào đội ngũ ban điều hành mới của cụm Tức Mặc. Chúc các bạn có thật nhiều thành công, chúc Cụm phát triển mạnh mẽ!
sẻ chia yêu thương, kết nối tình đồng hương.

Bình luận